Actie: tot zondag 23.59 uur = tot 30% + Volumekorting

Toelichting / uitleg normeringen

CE Keurmerk

CE Keurmerk
Voor producten waarvoor een EU richtlijn volgens de "nieuwe aanpak" bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen. Ook producten die buiten de EU zijn gemaakt, moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens ze worden toegelaten tot de Europese markt. Eigenlijk is de CE-markering een soort paspoort om toegelaten te worden tot de markt.

 

EN 388 Mechanisce risico's
Bescherming tegen mechanische risico's wordt met dit pictogram aangegeven, veelal in combinatie met 4 cijfers die het prestatieniveau aangeven waarbij elk cijfer (1 t/m 5) het weerstand niveau aangeeft. De mechanische risico's zijn:

A: Schuurweerstand
B: Snijweerstand
C: Scheurweerstand
D: Perforatieweerstand

 
 

EN 374 Chemische risico's
Wanneer een uit materiaal vervaardigde handschoen geschikt bevonden wordt voor wat betreft de stof, hangt dat niet alleen van de bestendigheid van de stof af. De stof kan ogenschijnlijk onaangetast lijken, maar de chemische stof of micro-organisme wel doorlaten. Voorheen gaf een bestendigheidlabel niet per definitie aan wat de werkelijke graad van bescherming was. Tegenwoordig wordt getest volgens de Europese richtlijnen EN 374. De 4 belangrijkste factoren die een rol spelen bij het bepalen van de geschiktheid van bescherming tegen een bepaald materiaal of chemicaliën zijn:

Degradatie: reductie van de materiaaleigenschappen, zoals verharden, zwellen, verkleven of openbarsten.
Penetratie: het door gaatjes of scherutejs doordringen van de chemicaliën.
Permeatie: het doordringen op moleculair niveau.
Permeatiehoeveelheid: de hoevelheid die per tijdseenheid doordringt.

De EN 374 is onderverdeelt in 3 subgroepen, in EN 374-1 / EN 374-2 / EN 374-3. In 1 worden de terminologie en prestatie-eisen beschreven. In 2 zijn de testmethoden om de penetratie te meten beschreven en in 3 ten slotte worden de testmethoden voor het bepalen van de permeatie beschreven. Wanneer bij handschoenen het pictogram "chemische bestendigheid" en/of het pictogram "bestendigheid tegen micro-organismen" is vermeldt. dan hebben ze de penetratietest goed doorstaan. Eventuele cijfers bij het pictogram geven het niveau van bescherming aan.

 

EN 407 Thermische risico's
Bescherming tegen thermische risico's wordt met dit pictogram aangegeven, veelal in combinatie met 6 cijfers die het prestatieniveau aangeven waarbij elk cijfer (0 t/m 4) het weerstandsniveau aangeeft. De thermische risico's zijn:

A: Brandgedrag
B: Contactwarmte
C: Convectieve hitte
D: Stralingswarmte
E: Kleine spatten gesmolten metaal
Grote hoeveelheden vloeibaar metaal

 

EN 511 Bescherning tegen kouden
Bescherming tegen koude wordt met dit pictogram aangegeven, de norm zorgt dat de handschoen een bescherming biedt tegen contact en geleidingskoude tot een temperatuur van -50 graden Celcius. Het gaat hier om zowel klimatologische als industriële situaties. Veelal weergegeven met 3 weerstandsindicatoren:

A: Weerstand tegen geleidingskoude
B: Weerstand tegen contactkoude
C: Doordringbaarheid